INT 10 - VIDEO - DRAW ARC (Hercules GRAFIX)
AH = 4Ch
AL = quadrant (1 = upper right, 2 = upper left, etc)
DI = x coordinate of center
BP = y coordinate of center
BX = radius
SeeAlso: AH=4Dh

See also: 1049

104C - VIDEO - DRAW ARC (Hercules GRAFIX)